Noa BlassMusicYogaEducationEnglish Version
חינוך על שיטות החינוך

קונצרט במוזיאון תל־אביב

הערה טכנית לצפיה בקטעי הוידאו - ראו בהמשך.

התבקשתי על ידי קול המוסיקה להכין קבוצת ילדים עם עיבוד שלי למצעד הצבאי של שוברט לקונצרט מיוחד שהתקיים ביום העצמאות של אותה שנה (1984) במוזיאון בתל אביב. כל הילדים שהשתתפו בקונצרט זה הם תלמידים שלמדו אצלי בקבוצה, או שלמדו בעבר בקבוצה. למשל עפרה יצחקי הפסנתרנית בת השמונה וחצי למדה בקבוצה שלוש שנים ואחרי זה למדה אצלי פסנתר.

הקונצרט, חלק 1

לחצו על התמונה בכדי לצפות בקטע הוידאו הראשון (דברי הפתיחה לקונצרט)

היצירה של שוברט לארבע ידיים מופיעה כפי ששוברט כתב אותה, אולם הוספתי ליצירה ליווי שבו נלקחו בחשבון האפשרויות של כל אחד מהמשתתפים. הגילאים של המשתתפים היו מגיל שש ועד עשר. (הילד שניגן במצילתיים - אורי בורנשטיין - היה בן עשר בזמן ההופעה)

הקונצרט, חלק 2

לחצו על התמונה בכדי לצפות בקטע הוידאו השני (הקונצרט עצמו)

בובת התופים "טומפה" היתה האטרקציה העיקרית באותו קונצרט. התקיימו שתים עשרה חזרות לפני קונצרט זה. במשך החזרות האוירה היתה רגועה תוך התאמת העיבוד ליכולתו של כל אחד ואחד. הדבר החשוב ביותר בעיני זו השמחה והקלות בה התרחשה ההופעה. הילדים לא התרגשו ולא היה לאף אחד מהם פחד במה. הדבר נבע מאופי המפגשים בדרך החינוך המוסיקלי שלימדתי אותם.

הקונצרט, חלק 3

לחצו על התמונה בכדי לצפות בקטע הוידאו השלישי (שיחה שלאחר הקונצרט)

בשיעורים שקדמו להופעה במשך שנה ויותר., האוירה תמיד היתה מלאה עליצות, יצירתיות וחופש ביטוי מלא לכל אחד. אוירה זו הוכיחה את עצמה כאשר הם התבקשו להכין יצירה בצורה מקצועית. התברר שהם יכולים להכין יצירה מוסיקלית באופן מקצועי, הגם שלא למדו פסנתר או כל כלי אחר (מלבד עפרה), אלא בזמן הלימוד הציגו והמחיזו יצירות תוכניתיות כמו "תמונות בתערוכה" מאת מוסורגסקי "פטרושקה" מאת סטרוינסקי ויצירות אחרות. כאשר המחזת היצירה המוסיקלית מתרחשת, תשומת הלב של הילדים למוטיבים השונים מקסימלית וכך הם לומדים דרך משחק מהנה להתרכז באופן מלא בתכנים מוסיקליים. התוצאה באה לידי ביטוי ביכולת הביצוע בהופעה.

עפרה יצחקי, כיום בת 26, פסנתרנית בעלת שם בינלאומי.

חזרה לשיטות החינוך של נעה בלאס

הערה טכנית

הצפיה בקטעי הוידאו באמצעות Windows Media Player, אנא היכנסו לקישור והתקינו את התוכנה אם אינכם מצליחים לצפות בהם.

גדלי הקטעים: קטע ראשון - 4MB; קטע שני - 13.7MB; קטע שלישי - 3.75MB.

הדף שהנכם קוראים עכשיו הודפס מהאתר של נעה בלאס - http://www.noablass.com - בקרו באתר כדי לקבל עוד מידע ולהתעדכן בחדשות!