Noa BlassMusicYogaEducationEnglish Version
חינוך על שיטות החינוך

פונופון

הערה טכנית לצפיה בקטעי הוידאו - ראו בהמשך.

פונופון - אפיזודה ראשונה

לחצו על התמונה בכדי לצפות בקטע הוידאו הראשון (אפיזודה במי מינור)

חיברתי את היצירות בהתאם ליכולת הילדים כדי לאפשר להם חוויה מוסיקלית תוך הנאה. הפונופון מאפשר לחוש את הקצב באופן ממשי תוך ההקשה על הדמימות והקלידים לסירוגין כפי שרואים בסרט.

פונופון - אפיזודה שניה

לחצו על התמונה בכדי לצפות בקטע הוידאו השני (אפיזודה בסול מינור)

חשוב לציין שהנגינה נעשתה מתוך הנאה וללא חשש מטעויות או מכשלון. יצירות מינאטוריות אלו איפשרו למשתתפים ללמוד צורת נושא ווריציות, את האפשרות ליצור היפוך למנגינה ואת האפשרות לביטויים מוסיקליים מגוונים.

פונופון - אפיזודה שלישית

לחצו על התמונה בכדי לצפות בקטע הוידאו השלישי (אפיזודה בלה מינור)

חזרה לשיטות החינוך של נעה בלאס

הערה טכנית

הצפיה בקטעי הוידאו באמצעות Windows Media Player, אנא היכנסו לקישור והתקינו את התוכנה אם אינכם מצליחים לצפות בהם.

גדלי הקטעים: קטע ראשון - 5MB; קטע שני - 3MB; קטע שלישי - 2.2MB.

הדף שהנכם קוראים עכשיו הודפס מהאתר של נעה בלאס - http://www.noablass.com - בקרו באתר כדי לקבל עוד מידע ולהתעדכן בחדשות!