נעה בלאסמוסיקהיוגהחינוךEnglish Version

השבעה

(1997)
מוסיקה.

לקול, ששה גונגים, שלושה קרוטלים, שבע קערות מזמרות ופעמון קטן. ביצירה מושרות הברות שמטרתן להעלות אנרגיה ולחזק. השירה בליווי כלי הנקישה יוצרת אוירה מסתורית ואנרגטית כאחד.

היצירה מופיעה בדיסק "מסדרונות אור" בביצוע נעה בלאס.

ניתן לרכישה בתווים דרך טופס הזמנה.

הדף שהנכם קוראים עכשיו הודפס מהאתר של נעה בלאס - http://www.noablass.com - בקרו באתר כדי לקבל עוד מידע ולהתעדכן בחדשות!