נעה בלאסמוסיקהיוגהחינוךEnglish Version

קולות מקונכיה

בית התווים (1981)
חינוך מיוחד; חינוך לגיל־הרך; ספרי אגדות וסיפורים.
קולות מקונכיה

הספר כולל שלוש אגדות: "קולות מקונכיה" (11 פרקים), "ארמון הבשמים של הסוס הלבן" ו"אגדת היום והלילה". הצורות המוסיקליות הוו את מקור ההשראה לספר.

באגדת "קולות מקונכיה" פרק ב' "השבלול מקדמת דנא" – מייצג צורת א'. פרק ג' – "הצדפה המנגנת ברוח" מייצג צורת א' ב'. פרק ד' – "הדרך אל לב ההר ומה שמצוי בתוכו" – מייצג צורת א-ב-א .פרק ז' – "אבן גביש" מייצג צורת פוגה. פרק ט' – "עמק הדמיון החפשי" מייצג צורת פנטזיה. פרק י' – "מגדל הסלעים ורוח הדברים" מייצג צורת סונטה.

האגדה השניה "ארמון הבשמים של הסוס הלב" מייצגת צורת אריה.

האגדה השלישית "אגדת היום והלילה" מייצגת קודה.

"קולות מקונכיה" חובר בהשראת מבני הצורות במוסיקה. הצורות המוסיקליות הבאות מופיעות בספר בדרך מרומזת: צורת א' מופיעה בפרק : "השבלול מקדמת דנה". (השבלול הוא צורה החוזרת על עצמה). צורת א-ב מופיעה בפרק - "הצדפה המנגנת ברוח" - (שני חלקי הצדפה מקבילים לצורה זו). צורת א-ב-א מופיעה בפרק:"הדרך אל לב ההר ומה שמצוי בתוכו" (הדרך היורדת והדרך העולה הם קטעי א, ומה שמצוי בתוכו הוא קטע ב'). צורת הפוגה מופיעה בפרק: "אבן גביש",(הרוחות השונות מייצגות את קולות הפוגה). צורת הפנטזיה מופיעה בפרק: "עמק הדמיון החפשי" וצורת הסונטה מופיעה בפרק: "מגדל הסלעים ורוח הדברים" (שני נושאי הסונטה מופיעים בפרק כשני סלעים ורוח הדברים היא הזרימה התמטית ביניהם). האגדה השניה בספר: "ארמון הבשמים של הסוס הלבן" מקבילה לצורת אריה או לפרק שני בקונצרט (שהוא איטי ורגשי בדרך כלל), "אגדת היום והלילה" היא קודה (סיום) לספר. באגדה זו מופיעים שני הקטבים - היום והלילה והמקום המחבר ביניהם - עמוד השחר. באגדה זו חוזרת הקונכיה מהאגדה הראשונה שהיא צורה מושלמת המכילה את הניגודים.

מטרת העל ביוגה היא קירוב ניגודים. בספר זה הצורות המופיעות בדרך אלגורית באגדות, משרתות את קירוב הניגודים - כפי שהיצירה המוסיקלית מגיעה לקטרזיס וקירוב בין המרכיבים השונים של החומר התמטי, כך גם מטרת העל של היוגה היא לקרב ולקשר בין היסודות השונים.

לכתיבת ספר זה קדמה שרשרת מאורעות תמוהים שנראה כאילו יד מכוונת עמדה מאחוריהם.

בשנת 1978 ראיתי באחד הימים בזמן מנוחת הצהריים פינגוין עובר מימין לשמאל כשהוא נושא מכתב תחחת כנפו. ביום שלמחרת חזר החזיון המוזר בזמן הצהריים אולם הפעם הפינגוין עבר משמאל לימין עם המכתב תחת כנפו. תהיתי אם זה אותו פינגוין או אחר. ביום השלישי לסדרת ההתרחשויות ראיתי בצהריים שני פינגוינים ניגשים לאבן אלבסטר גדולה שנפתחה כאשר שמקוריהם נגעו בה. מתוך האבן עלתה מנגינה בקול של פיקולו. מיד רשמתי את המנגינה.

בסוף אותו שבוע פגשתי בן דוד של אבי - מר ישעיהו פריבס במסגרת פגישה משפחתית. לפתע אמר לי שיש לו פיקולו שקנה בפריז לפני שלושים שנה. הפיקולו לא משמיע צליל כי הוא מקולקל. הוא הציע לי את הכלי. הופתעתי מהקשר בין המקרים ולא מיהרתי לקחתו. אך ישעיהו היה נחוש בהחלטתו לתת לי את הפיקולו וצלצל אלי יום יום עד שבאתי ולקחתי את הפיקולו מידו.

עברה שנה, באותה שנה חשבתי שעלי לכתוב אגדה על הפינגוינים והצורות המוסיקליות היו מקור ההשראה לאגדה זו. סיפרתי למורי המנוח עדן פרטוש על המנגינה ששמעתי בקול הפיקולו והוא זיהה אותה כסוג מנגינה מבוהמיה מלפני 150 שנה. מסרתי את הפיקולו לתיקון. המתקן אמר לי שהכלי הוא בן 150 שנה. כאשר התיקון הושלם, הזמנתי את ישעיהו לשמוע את צליליו. כתבתי את האגדה וכאשר סיימתי אותה, צלצל בנו של ישעיהו - אריאל פריבס וביקש להפגש עימי. בפגישה סיפר שאביו רוצה את הפיקולו בחזרה... מיד נתתי לו את הכלי והסברתי לו שהכלי היה מקור ההשראה לאגדה שכתבתי. אחרי שהכלי חזר לבעליו, צלצלה אשתו של ישעיהו, צפרירה, ואמרה שהדבר לא יתכן שאקבל מתנה, אשקיע כסף בתיקון ואחזיר אותה. לא עזרו טענותי שקבלתי מתנה אחרת תמורתה, צפרירה התעקשה לקנות לי פיקולו ואני סרבתי בכל תוקף. חיברתי את האגדה השניה על ארמון הבשמים של הסוס הלבן ואחרי ששה חדשים, החומר היה מוכן. באגדה השניה הנושא הוא דמעה בלב הנמצא בשמים ויש לשחרר את הלב מהדמעה. הפסל מתניה אברמסון הכין את הרישומים לספר והדמעה צויירה כשהיא נוטפת מהלב. יום אחד צפרירה הביאה לי את המתנה שקנתה תמורת הפיקולו - היא הביאה לי תליון - כנטיפה בצורת דמעה מבלי שידעה דבר על האגדה השניה.

כשסיימתי להכין את הספר הבאתי אותו למר שמחון, בעל בית דפוס, שייעץ לי כיצד להכין את הספר לדפוס. צירפתי לספר שעון מעורר בצבע אדום כמתנה. כאשר הבאתי את הספר והשעון, אמר לי מר שמחון שהבוקר השעון המעורר שלו שבק חיים.... האגדה השלישית: אגדת היום והלילה - קשורה בזמן...

ניתן לרכישה דרך טופס הזמנה.

הדף שהנכם קוראים עכשיו הודפס מהאתר של נעה בלאס - http://www.noablass.com - בקרו באתר כדי לקבל עוד מידע ולהתעדכן בחדשות!