Noa BlassMusicYogaEducationEnglish Version
מוסיקה

אודות המוסיקה שהלחנתי

היצירות שהלחנתי במשך עשרים השנים האחרונות כוללות שירי משוררים הכתובים בצורת לידבטונליות מורחבת וחוברו משנת 1980 - 2004, יצירות לכלי הקשה כמו גונגים, פעמונים, קערות טיבטיות וויבראפון יצירות לכלי מיתר, לפסנתר ויצירות להרכבים קמריים ביניהן "חד גדיא" לפסנתר, קלרינט, בסון, טרומבון טימפני וקריין, "ביקורה של מלכת שבא" למצילות, ויבראפון, פעמוני צינור וטימפני, "מנחה לפעמון טיבטי" לכלי הקשה מערביים ומזרחיים ויצירות למקהלה.

המייחד את היצירות לגונגים וכלי נקישה אחרים הוא הקשר בין הצליל המוגדר והצליל הבלתי מוגדר. הצליל של הגונג הינו בלתי מוגדר מטבעו וגם צלילי הקערות טיבטיות אינם מוגדרים חד משמעית. צלילי הויבראפון והפעמונים מוגדרים. הדיאלוג שנוצר בין צלילים אלה מזכיר את הדיאלוג בין המודע ללא מודע וההפרייה הההדדית שביניהם.

אירועים יוצאי דופן ליוו את מבחר הכלים שברשותי וכמה מהיצירות שהלחנתי.

הסיפור היוצא דופן הקשור לארועים מתחום החלום התרחש בחיי בנושא הגונגים והפעמונים. בשנת 1974 ראיתי לפתע בהזיה פעמון בגודל קומת אדם (מטר ושמונים) שצלילו נשמע והיה סי במול. הפעמון הזה נשמע לי כצליל אותו אני מחפשת כל ימי חיי. ההזיה נמשכה אולי עשר שניות. התחלתי לחפש בספרות פעמון מסוג זה. שאלתי מוסיקאים ואנשי אמנות ולא נמצא. עשר שנים לאחר מכן צלצל אלי חבר מפריז, בני סלוחין, וסיפר לי על סדרת הגונגים של פייסט ששמע בדרמשטט בכנס של מוסיקה בת זמננו, שם הנגן בגונגים - מיכאל יוליש. בני העלה את ההשערה שאולי בין גונגים אלה אמצא את הצליל - סי במול - שאותו אני מחפשת ונתן לי את כתובתו של מיכאל יוליש.

באותה תקופה (1987) הוזמנתי על ידי הוצאת הקיבוץ המאוחד לכתוב ספר על באך לבני הנעורים. נסעתי לגרמניה כדי לראות את ביתו של באך בעיר הולדתו אייזנאך, לפני כן התקשרתי למיכאל יוליש וספרתי לו על החלום. הוא הזמין אותי לראות ולשמוע את הגונגים בעיירה אטלינגן בה התגורר בזמנו. כאשר שמעתי את צליליהם הוקסמתי, לא היה שם הצליל אותו חיפשתי אולם היו צלילים שגרמו לי להתרגשות רבה. הזמנתי את כל הסדרה והתחלתי לטפל באמצעותם באנשים חולים ובאנשים עם פיגור שכלי ולהשמיע אותם לחברים ומוסיקאים. אחרי זמן קצר התחלתי להלחין עבורם ועבור כלי נגינה נוספים וקול, יצירות המופיעות בחמישה דיסקים שהוצאתי לאור. (יצירתי "מעגלים" לשבעה גונגים, חמישה פעמוני צינור פעמון הודי וקול, נבחרה על ידי קול ישראל בשנת 1990 לייצג מוסיקה בת זמננו לתכנית רדיו בלובליאנה -יוגוסלביה. היצירה מופיעה בדיסק: "צבע כחול")

עשר שנים מאוחר יותר, שמעתי דרך אשתו של בני סלוחין - שפרה, על רופא המרפא בדרך ייחודית המתגורר ליד העיר פו בצרפת. הוא נתן בזמנו סדנאות בגונגים ופעמונים. הוא הזמין אותי לבא אליו ואחרי כשבע שנים של הכרות הציע לי להזמין סדרת פעמונים שתשלים את סדרת הגונגים. ובמקום סי במול אחד יש ברשותי כיום 16 גונגים, שמונה פעמוני כנסיה ועוד כלי נגינה נוספים. יום אחד שרתי לגונגים השונים ולפתע גונג (ששמו "איזון" נקבע אחרי משאל בחברת פייסט) החזיר לי בת קול בגובה של סי במול.... והחידה נפתרה. הסי במול מוגדר בברור בתוך סדרת הצלילים העיליים של אותו גונג.

הדף שהנכם קוראים עכשיו הודפס מהאתר של נעה בלאס - http://www.noablass.com - בקרו באתר כדי לקבל עוד מידע ולהתעדכן בחדשות!