נעה בלאסמוסיקהיוגהחינוךEnglish Version

שלושה פסוקי תהילים


מוסיקה.

שלושת הפסוקים הם:

1. ישעיהו נז-טז': כי רוח מלפני יעטוף - המקהלה עם הויבראפון באוניסונו מביעים את הרוח החובקת כל במעלות ובמורדות. הגונגים והקערות הטיבטיות מופיעים כפותחים וסוגרים את המעברים בין הקטעים. הקטע כתוב בטונליות מורחבת כאשר המנגינה הראשית חוזרת ומופיעה במגוון ואריציות מלודיות ורתמיות הקטע כולל המייה בלבד.

2. ישעיהו נז-טז': כי רוח מלפני יעטוף - ביצירה שלושה מרכיבים: א. המוטיב הפותח במקצב קבוע המייצג את המיית הרוח. ב. המשפט:"כי רוח מלפני יעטוף" בשירת המקהלה משתלב בהמייה החוזרת המופיעה בין החזרות עלך הפסוק. ג. צלילי גונגים וקערות טיבטיות המופיעים במעברים בין הקטעים.

3. תהלים קב-א': "תפילה לעני כי יעטוף" - למקהלה וקערות טיבטיות - בתחילה התפילה מופיעה בנקודת השיא בפרזה המוסיקלית לאחר מכן התפילה נודדת למרכז הפרזה ובסוף הקטע - לסיומה. הקערות הטיבטיות מופיעות בצליל עשיר ומהדהד הנוסף למקהלה בשיאי התפילה.

הדף שהנכם קוראים עכשיו הודפס מהאתר של נעה בלאס - http://www.noablass.com - בקרו באתר כדי לקבל עוד מידע ולהתעדכן בחדשות!