נעה בלאסמוסיקהיוגהחינוךEnglish Version

מקורות מים

(1993)
מוסיקה.

פירמידה צלילית הנבנית מצלילי גונגים ויבראפון וקול, המגיעה לשיא בריכוז המרכיבים התמטיים.

הדף שהנכם קוראים עכשיו הודפס מהאתר של נעה בלאס - http://www.noablass.com - בקרו באתר כדי לקבל עוד מידע ולהתעדכן בחדשות!